Podmínky ochrany osobních údajů

V těchto podmínkách o ochraně osobních údajů Vám popíšeme, jaké informací od Vás získáváme a následně zpracováváme. Popíšeme, proč je potřebujeme a vysvětlíme jakým způsobem s informacemi nakládáme, s kým je sdílíme a jaká jsou Vaše práva.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Atelos s.r.o., IČ 03292758, DIČ CZ03291758, se sídlem Kovanecká 2115/24, 190 00 Praha 9, která je provozovatel internetového obchodu www.expreskufr.cz a online půjčovny kufrů www.pujcovna.expreskufr.cz

1.2. Kontaktní údaje na správce jsou následující:
email: info@expreskufr.cz,
telefon: +420 722 163 700, (můžete nás kontaktovat v době od 8:00 – 20:00)
korespondenční adresa: Atelos s.r.o., Jana Nepomuckého 92, 252 19  Chrášťany.

1.3. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

2. PŘI ZPRACOVÁNÍ POSTUPUJE V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tomuto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
2.2 Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
2.3 dále pak zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3. OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. údaje které potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky:
- jméno a příjmení
- fakturační a dodací adresa
- kontaktní email a telefon
- dále pak obchodní firma, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, IP adresa,

3.2. údaje pro marketingové účely ke kterým nám můžete udělit souhlas (tento souhlas můžete později odvolat)
- zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti od www.heureka.cz
- zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti od www.zbozi.cz
- zpracování emailu pro možnost zasílat newslettery (obchodní sdělení/akční nabídky)
- cookies (odvoláním pro zamezení re-marketingových aktivit Prodávajícím je smazání cookies z prohlížeče)

4. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování Vámi vytvořených a odeslaných objednávek na www.expreskufr.cz nebo www.pujcovna.expreskufr.cz mezi Správcem a Vámi jako Kupujícím.
4.2. Vámi zadané údaje budou použity pro:
- vystavení daňového dokladu za objednané zboží či službu na našich webech v bodě 4.1.
v případě využití přepravy jiného dopravce než naší dopravy, budou potřené doručovací údaje předány tomuto dopravci k doručení Vaší objednávky (naši smluvní dopravci jsou: PPL CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Zásilkovna s.r.o.)
4.3. Na základě právní povinnosti archivace účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let.
4.4.
Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti (ověřeno zákazníky) od www.heureka.cz a zbozi.cz za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
4.5.
Pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení a doručení případné výhry. Doba zpracování údajů je po dobu marketingové akce
4.6
Zpracování emailu pro možnost zasílat newslettery (obchodní sdělení/akční nabídky) Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
4.7
Cookies krátké textové soubory generované webovým serverem za účelem zajištění fungování a analýzy našeho webu pro jeho zkvalitnění či re-marketingu ukládané v počítači prostřednictvím vašeho prohlížeče. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
5.2 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@expreskufr.cz nebo písemně zasláním na adresu správce.
5.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
5.4 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Můžete nám pouze zavolat o jaké zboží či službu máte zájem jako Kupující zakoupit a osobně si jej vyzvednout. Bez udání osobních údajů.

6. S KÝM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K Vašim osobní údajům také budou mít přístup naši zaměstnanci, kteří potřebují tyto údaje k vyřízení vaší objednávky. Poskytnuté informace jsou povinni všichni považovat za důvěrné. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být firmy: smluvní dopravci (PPL CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Zásilkovna s.r.o.) ComGate, a.s. a ComGate Payments, a.s. (zpracovatel online plateb), Shoptet, a.s. (provozovatel eshopového systému), Heureka Group a.s. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Seznam.cz a.s. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Smartsupp.com, s.r.o. (online komunikační nástroj)

Všichni zmínění zpracovatelé mohou nakládat s potřebnými Vašimi osobními údaji výlučně dle smluvních pokynů mezi naší firmou a daným zpracovatelem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu odkud byl přístup k nim realizován.
7.2 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.10. 2023

Facebook